Թեմատիկ ուղղվածություն

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՇԱՀԵՐՆ ՈՒ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ԽԹԱՆՈՂ ԵՎ ԴՐԱՆՑ ՆՊԱՍՏՈՂ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՏԱՐՈՒՄ 
  • STEAM (գիտություն, տեխնոլոգիա, ճարտարագիտություն, արվեստ, մաթեմատիկա) և ՏՏ ոլորտների, ժամանակակից տեխնոլոգիաների և նորարարական կրթության դերի և կարևորության խթանում․
  • Աշխարհի տարբեր երկրներում հայ ուսանողների, գիտնականների և մասնագետների ձեռնարկած նախաձեռնությունների օժանդակում և աջակցություն հաջողություններ գրանցելու հարցում։
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՎ ԱՇԽԱՐՀԱՍՓՅՈՒՌ ՀԱՅԵՐԻ, ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԲԱՐԵԿԱՄՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԿՐԹԱԿԱՆ ՈՒ ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԱՊԵՐ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ԱՅԴ ԿԱՊԵՐՆ ԱՄՐԱՊՆԴԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
  • Սփյուռքի երեխաների համար կրթական և մշակութային կապերի խթանում՝ տեխնոլոգիական լուծումների միջոցով երեխաներին հնարավորություն ընձեռելով գտնվել համապատասխան լեզվամշակութային միջավայրում և նպաստել նրանց լեզվամշակութային հաղորդակցմանը, միաժամանակ կրճատելով ծախսերը և ընդլայնելով մասնակիցների ներգրավվածությունը․
  • Միջազգային ասպարեզում Հայաստանի շահերը պաշտպանելու և խթանելու, առանցքային խնդիրների (հումանիտար աջակցության տրամադրման կազմակերպման, էթնիկ ժառանգության պաշտպանության և այլնի) շուրջ իրազեկությունը բարձրացնելու և գործուն քայլեր ձեռնարկելու, ինչպես նաև աշխարհի տարբեր անկյուններում կամավոր աջակիցների խմբեր ստեղծելու նպատակով մասնագետների միջև անդրսահմանային համագործակցության ամրապնդում։
ՕԳՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՋԱՆՔԵՐԻ ՈՒՂՂՈՐԴՈՒՄ
  • Դրամահավաքներ, թիրախային կամ ընդհանուր օգնության տրամադրում՝ թե՛ Հայաստանում և թե՛ Հայաստանից դուրս գտնվող ուղիների և ցանցերի միջոցով.
  • Խորհրդատվական աջակցություն արտաքին դոնորներին կարիքների գնահատման հարցում՝ տվյալների վերլուծության և համապատասխան մեթոդաբանության հիման վրա.
  • Նյութատեխնիկական աջակցություն շահառուներ ունեցող, սակայն աջակցության/օգնության տրամադրման գործակառույցներ չունեցող դոնորներին՝ ապահովելով թափանցիկ վարչարարություն և մշտադիտարկում, հաշվետվողականություն և հետագծելիություն, ինչպես նաև նվազագույնի բերելով հավելյալ արժեք չհաղորդող ռեսուրսների օգտագործումը։
ՍՈՑԻԱԼԱՊԵՍ ԽՈՑԵԼԻ ԽՄԲԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԱՊՐՈՒՍՏԻ ՄԻՋՈՑ ԵՎ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՆԱԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄ
  • Պատերազմի մասնակից երիտասարդների համար կրթական և մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի մշակում`դեպի թվային ու վիրտուալ պատվիրակման (աութսորսինգ) աշխատանքային շուկա ուղղվածությամբ․
  • Գյուղական համայնքների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի իրագործում՝ ուշադրության կենտրոնում պահելով փախստականներին հատկացված բնակավայրերն ու սահմանամերձ շրջանները, վերհանելով նորարարական գաղափարների կենսագործման, զբոսաշրջության և առևտրի զարգացման համար անհրաժեշտ տնտեսական հնարավորությունները և այլն։