Իրականացված ծրագրեր

«Ինտերակտիվ մարդու իրավունքներ» եվրոպական իրավունքի դատախաղ-մրցույթ

Ծրագրի նպատակն էր՝ աջակցել Հայաստանում մարդու իրավունքների խթանմանը՝ տրամադրելով մարդու իրավունքների բնագավառում իրազեկության բարձրացմանն ու ինքնակրթմանը նպաստող ինտերակտիվ և գրավիչ գործակառույց։ YFA-ն այս ծրագրի միջոցով ներմուծեց մարդու իրավունքների խթանման համապարփակ […]

Հարավկովկասյան երիտասարդական խորհուրդների նախաձեռնություն

Ծրագիրը կոչված էր Երևանի, Գեղարքունիքի, Արարատի, Կոտայքի և Արմավիրի մարզերի թվով 13 դպրոցներից ընդգրկված երիտասարդության հզորացմանը, որոնց հնարավորություն կտրվեր երիտասարդական խորհուրդներ ձևավորելու միջոցով դրական ներդրում ունենալու իրենց դպրոցների և համայնքների […]

Հայաստանում պատշաճ կառավարման զարգացման գործընթացում քաղաքացիական հասարակության դերի ամրապնդում

Ծրագիրը կոչված էր հնարավորություն ընձեռելու քաղաքացիական հասարակության դերակատարներին՝ մասնակցելու ժողովրդավարական կառավարման գործընթացին՝ ըստ այդմ բարելավելով երկրում պետական և քաղաքացիական հասարակության շահագրգիռ կողմերի միջև հանրային լսումների և քննարկումների միջոցով քաղաքականության շուրջ […]

ԵՆՀ բանավեճի ակումբներ դպրոցներում

«Երիտասարդությունը ներգրավված հասարակության մեջ» դպրոցական բանավեճի ակումբներ ստեղծելու ծրագիրը քաղաքացիական հասարակության զարգացմանն ուղղված ծրագիր էր, որը նպատակ ուներ բանավեճային մրցաշարերի և դպրոցական բանավեճի ակումների միջոցով ոգևորելու երիտասարդներին և զարգացնելու նրանց […]

Ինտերակտիվ ընտրություններ

Ծրագիրը կոչված էր խթանելու քաղաքացիական մասնակցությունը, բարձրացնելու երիտասարդ ընտրողների իրազեկությունը՝ մասնակցային ժողովրդավարության կարևորության մասին, ինչպես նաև խթանելու նրանց մասնակցությունը ընտրություններին։ Այս վեցամսյա ծրագրի կարևոր բաղադրիչ էր նաև ուսանողների ինտերակտիվ վերապատրաստումը, […]